NEGATIVNÍ IONTY

CO JE IONt?

Ionty jsou atomy nebo molekuly, které získali nebo ztratili elektron a díky tomu jsou nabity energií. Pozitivní ionty (kationty) ztratili elektron a považují se za nezdravé. Nacházejí se v prachu, kouři a dalších toxických látkách.
Negativní, zdravé ionty (anionty) získali elektron a do velké míry přispívají k tělesné rovnováze, energii a celkovému zdraví. Přirozené zdravé ionty, známé i jako “vzdušní vitamíny”, vznikají při přírodních jevech jako je blesk, vlnobití, vodopády, jako i při působení kosmických paprsků,
ultrafialovým zářením Slunce nebo díky minerálům zemské kůry.

iontu-detail

Jinými slovy - vzduch u moře nebo v lese čí u kaskád je 200-krát vitálnější než ve většině obývaných prostorech, co každý pocítí okamžitě. Čím je vzduch vitálnější, tím živější se lidé cítí. Oblasti proslulé svým klidem a svěžestí vzduchu jsou doslova “nabité” miliardami negativních iontů.
Proto se také po bouřce a po dešti cítíme vzpruženi a osvěženi, a proto jsme také tak čilí a klidní, když stojíme u kaskád vodopádu.

NEGATIVNÍ IONTY:

působí příznivě na dýchací ústrojí a urychlují samočištění plic,
podporují tvorbu enzymů ovlivňujících pružnost dýchacích cest,
zmírnuje svalové napětí a tělesné únavy,
zvyšují svalovou sílu a ekonomiku svalové práce,
příznivě působí na neurotiky a lidi trpící poruchami spánku,
zrychlují hojení ran a spálenin,
přispívá k zmírnění únavy očí
pomáhá ke snížení krevního tlaku.
pomáhá v léčbě astma a deprese

Ionty mají schopnost navázat se na aerosoly, t.j. pevné nebo kapalné látky v plynech, stejně tak na částečky prachu. Stávají se těžšími než okolní vzduch a padají dolů. Ionty akumulují bakterie a mikroby a ničí je elektrickým výbojem.

tabulka-iontu

V posledních letech se totiž definitivně potvrdila vážnost vlivu iontové nerovnováhy na lidské zdraví. Přestože na tento škodlivý stav vědci upozorňují již dlouho, až alarmující nárůst civilizačních chorob, alergií, respiračních a duševních potíží donutil odborníky pátrat znovu po příčinách. A výsledky byly v mnohém ohromující! Mimo klasické viníky zdravotních potíží, jako je znečištění chemikáliemi objevili ještě jeden nenápadný jed. Jed o to zákeřnější, že je neviditelný, není cítit a obtížně se měří. Jedná se o trvalé vystavovaní organizmu působení přebytku škodlivých – kladně nabitých iontů.

skodlive_ionty

Prakticky všechny civilizační vymoženosti totiž produkují tyto škodlivé ionty. Automobily, průmyslový smog, umělá vlákna, vysílače, ozónová díra, skleníkový efekt, televize, monitory, zářivky, kopírky, laserové tiskárny ... , všechny tyto vlivy naprosto vychylují zdravou rovnováhu iontů (kterou nacházíme již jen na některých místech v přírodě) v neprospěch našeho zdraví. Např. v kanceláři se hladina pozitivních iontů pohybuje okolo nuly, zatímco v přírodě je to mezi 800 – 50.000 iontů na cm3. A v průměrné domácnosti nebo na městské ulici nejsou hodnoty iontů o moc vyšší než 100 iontů na cm3.

Přitom právě na těchto místech trávíme většinu svého času! Převaha škodlivých – kladně nabitých iontů prokazatelně způsobuje bolesti hlavy, zvýšený krevní tlak, nervozitu, únavu, astma a deprese.
Závěrem si můžeme říci, že negativní (zdravé) ionty pro takové případy působí jako lék!!!

JAK FUNGUJE IONIZÉR? TECHNICKY ŘEČENO:

K čištění vzduchu dochází tak, že částice prašného aerosolu dostávají ionizaci vzduchu elektrický náboj a jsou přitahovány na opačně nabité sběrné desky-kolektory, umístěné uvnitř přístroje. Protože je přistroj zároveň ionizátorem, čistí vzduch i v prostoru kolem přistroje. Zde se uplatňuje čištění vzduchu takto: prachové částice umělou ionizací získávají elektrický náboj a bud se shlukuji a díky větší hmotnosti rychleji sedimentují, nebo se částice polétavého aerosolu o stejném náboji navzájem odpuzuji a uplivají na nejbližších pevných površích, kde svůj náboj ztrácejí.