Vytápění s infrazářiči

Princip infrazářičů

Komfortní a úsporní sálavé vytápění pomocí infrazářičů. 

V přírodě je nejčastějším a také nejúčinnějším způsobem přenosu tepla je sáláním. Stejným způsobem je ohřívaná naše planeta od slunce viz. obrázek.

spekrum_tepla_luxel_cz

Slunce na povrch země vysílá celé spektrum vlnových délek včetně žádoucí infračervené bez které by na zemi nevznikl život. Sluneční teplo a infrazářiče jsou přirozeným, komfortním a  účinným zdrojem tepla.

Sálavé teplo primárně ohřívá všechny pevné předměty ve svém okolí a teprve od nich se sekundárně ohřívá vzduch. Obdobný princip využívají staletí využívaná kachlová kamna sálající při teplotách povrchů 90-150 °C, nebo přední stěny krbových kamen. Podobných teplot využívají keramické a hliníkové infrazářiče jejichž teploty se pohybují od 150-400°C. Navyšováním teploty infrazářičů je princip stále stejný, pouze roste intenzita tepla.
 

Jak pracují infrazářiče?

Elektrické Infračervené zářiče pracují s tzv. „Slunečním efektem“, kdy se ohřívají přímo objekty (stěna, nábytek, lidi, atd.) a ne vzduch mezi nimi. Infrazářiče vyzařují okamžité a přímé teplo. Využívají přeměny elektrické energie na teplo s účinností 92-98%. Zbývající energie je využita na světlo, ale ani to není ztrátové, jelikož i světelné spektrum které dopadne na pevný předmět se přeměnuje na tepelnou energii. Nedochází tak k žádnému plýtvání a ztrátám např. prouděním vzduchu jako u jiného způsobu vytápění.

Jde totiž o moderní alternativní zdroj vytápění, jež může nabývat mnoha podob. Hlavním smyslem těchto produktů je princip šíření tepla prostřednictvím infračerveného záření. Praktické karbonové nebo křemíkové infrazářiče tak dokáží proniknout do vašeho těla daleko hlouběji a intenzivněji, než kterýkoliv jiný zdroj tepla. Navíc ohřívají pouze vás samotné, nikoliv okolní vzduch.

Při provozu infrazářičů nedochází téměř k ohřevu vzduchu, který by se mohl odvětrat nebo by stoupal ke stropu bez dalšího využití. Provozní úspory při použití infrazářičů mohou dosahovat až 80%. Proto jsou infrazářiče prakticky jediným možným způsobem ohřevu osob ve venkovních otevřených prostorách.

hlavní Výhody INFRA Vytápění 

Příjemné a zdravé životní klima

Pomocí kombinace teplejších zdí, nižší teploty vzduchu, minimální prašnosti a rovnoměrné vlhkosti vzduchu dosahujeme vytvoření příjemnějšího a zdravějšího životního prostředí.

Suché a zdravé zdivo

Díky obdobnému principu vytápění jako u kachlových kamen, tedy "sálavého způsobu vytápění" dochází k ohřevu vnitřních zdí a příček na nepatrně vyšší teplotu než je teplota vzduchu. Vzduch se od takto ohřátých stěn ohřívá až sekundárně.

Lepší tepelná pohoda

Infrazářiče při vhodném umístění rovnoměrně prohřívají celý vytápěný prostor. Rozdíly teplot mezi podlahou a stropem dosahují cca 1°C a tedy na Vás nepůsobí chladné plochy stěn či podlah. Je dosaženo lepší tepelné pohody při nižší teplotě v místnosti.