Novinky

Vytápění s infrazářiči

Princip infrazářičů

Komfortní a úsporní sálavé vytápění pomocí infrazářičů. 

V přírodě je nejčastějším a také nejúčinnějším způsobem přenosu tepla je sáláním. Stejným způsobem je ohřívaná naše planeta od slunce viz. obrázek.

spekrum_tepla_luxel_cz

Slunce na povrch země vysílá celé spektrum vlnových délek včetně žádoucí infračervené bez které by na zemi nevznikl život. Sluneční teplo a infrazářiče jsou přirozeným, komfortním a  účinným zdrojem tepla.

Sálavé teplo primárně ohřívá všechny pevné předměty ve svém okolí a teprve od nich se sekundárně ohřívá vzduch. Obdobný princip využívají staletí využívaná kachlová kamna sálající při teplotách povrchů 90-150 °C, nebo přední stěny krbových kamen. Podobných teplot využívají keramické a hliníkové infrazářiče jejichž teploty se pohybují od 150-400°C. Navyšováním teploty infrazářičů je princip stále stejný, pouze roste intenzita tepla.
 

Jak pracují infrazářiče?

Elektrické Infračervené zářiče pracují s tzv. „Slunečním efektem“, kdy se ohřívají přímo objekty (stěna, nábytek, lidi, atd.) a ne vzduch mezi nimi. Infrazářiče vyzařují okamžité a přímé teplo. Využívají přeměny elektrické energie na teplo s účinností 92-98%. Zbývající energie je využita na světlo, ale ani to není ztrátové, jelikož i světelné spektrum které dopadne na pevný předmět se přeměnuje na tepelnou energii. Nedochází tak k žádnému plýtvání a ztrátám např. prouděním vzduchu jako u jiného způsobu vytápění.

Jde totiž o moderní alternativní zdroj vytápění, jež může nabývat mnoha podob. Hlavním smyslem těchto produktů je princip šíření tepla prostřednictvím infračerveného záření. Praktické karbonové nebo křemíkové infrazářiče tak dokáží proniknout do vašeho těla daleko hlouběji a intenzivněji, než kterýkoliv jiný zdroj tepla. Navíc ohřívají pouze vás samotné, nikoliv okolní vzduch.

Při provozu infrazářičů nedochází téměř k ohřevu vzduchu, který by se mohl odvětrat nebo by stoupal ke stropu bez dalšího využití. Provozní úspory při použití infrazářičů mohou dosahovat až 80%. Proto jsou infrazářiče prakticky jediným možným způsobem ohřevu osob ve venkovních otevřených prostorách.

hlavní Výhody INFRA Vytápění 

Příjemné a zdravé životní klima

Pomocí kombinace teplejších zdí, nižší teploty vzduchu, minimální prašnosti a rovnoměrné vlhkosti vzduchu dosahujeme vytvoření příjemnějšího a zdravějšího životního prostředí.

Suché a zdravé zdivo

Díky obdobnému principu vytápění jako u kachlových kamen, tedy "sálavého způsobu vytápění" dochází k ohřevu vnitřních zdí a příček na nepatrně vyšší teplotu než je teplota vzduchu. Vzduch se od takto ohřátých stěn ohřívá až sekundárně.

Lepší tepelná pohoda

Infrazářiče při vhodném umístění rovnoměrně prohřívají celý vytápěný prostor. Rozdíly teplot mezi podlahou a stropem dosahují cca 1°C a tedy na Vás nepůsobí chladné plochy stěn či podlah. Je dosaženo lepší tepelné pohody při nižší teplotě v místnosti.

Mobilní klimatizace Fakir

Vážení zákazníků,

Nově jsme do našeho sortimentu zařadili také mobilní klimatizace německé značky Fakir

Mobilní klimatizace Fakir, to je špičková kvalita, dlouhá životnost, téměř nulová reklamace, příjemný design a uspokojící výkon.

Mobilní klimatizace představují cenově dostupnou variantu pro ochlazení místnosti během letního horka. Nasazují se do otevřeného okna, které se utěsní speciálním těsněním oken pro mobilní klimatizace. Jak vybrat mobilní klimatizaci, na co se zaměřit a na co si dát pozor?

Důležité parametry při výběru klimatizaci
  • Pořizovací cena - porovnávejte klimatizace se stejným výkonem, abyste získali představu, co je dobrá cena.
  • Chladící výkon - udává se v BTU/h nebo v kW a je hlavním parametrem pro určení síly klimatizace.
  • Elektrická spotřeba - klimatizace mohou být energeticky náročné, proto vždy porovnávejte výkon a příkon, zda-li jsou v rovnováze.
  • Vzduchový průtok - určuje sílu větráku, který je klíčový pro přívod a odvod vzduchu z klimatizace.
  • Hlučnost - Achillova pata mobilních klimatizací, kterou si vždy pohlídejte. Udává se v dB (A). Klimatizace se 60 dB a více může být už příliš hlasitá.

 

NEGATIVNÍ IONTY

CO JE IONt?

Ionty jsou atomy nebo molekuly, které získali nebo ztratili elektron a díky tomu jsou nabity energií. Pozitivní ionty (kationty) ztratili elektron a považují se za nezdravé. Nacházejí se v prachu, kouři a dalších toxických látkách.
Negativní, zdravé ionty (anionty) získali elektron a do velké míry přispívají k tělesné rovnováze, energii a celkovému zdraví. Přirozené zdravé ionty, známé i jako “vzdušní vitamíny”, vznikají při přírodních jevech jako je blesk, vlnobití, vodopády, jako i při působení kosmických paprsků,
ultrafialovým zářením Slunce nebo díky minerálům zemské kůry.

iontu-detail

Jinými slovy - vzduch u moře nebo v lese čí u kaskád je 200-krát vitálnější než ve většině obývaných prostorech, co každý pocítí okamžitě. Čím je vzduch vitálnější, tím živější se lidé cítí. Oblasti proslulé svým klidem a svěžestí vzduchu jsou doslova “nabité” miliardami negativních iontů.
Proto se také po bouřce a po dešti cítíme vzpruženi a osvěženi, a proto jsme také tak čilí a klidní, když stojíme u kaskád vodopádu.

NEGATIVNÍ IONTY:

působí příznivě na dýchací ústrojí a urychlují samočištění plic,
podporují tvorbu enzymů ovlivňujících pružnost dýchacích cest,
zmírnuje svalové napětí a tělesné únavy,
zvyšují svalovou sílu a ekonomiku svalové práce,
příznivě působí na neurotiky a lidi trpící poruchami spánku,
zrychlují hojení ran a spálenin,
přispívá k zmírnění únavy očí
pomáhá ke snížení krevního tlaku.
pomáhá v léčbě astma a deprese

Ionty mají schopnost navázat se na aerosoly, t.j. pevné nebo kapalné látky v plynech, stejně tak na částečky prachu. Stávají se těžšími než okolní vzduch a padají dolů. Ionty akumulují bakterie a mikroby a ničí je elektrickým výbojem.

tabulka-iontu

V posledních letech se totiž definitivně potvrdila vážnost vlivu iontové nerovnováhy na lidské zdraví. Přestože na tento škodlivý stav vědci upozorňují již dlouho, až alarmující nárůst civilizačních chorob, alergií, respiračních a duševních potíží donutil odborníky pátrat znovu po příčinách. A výsledky byly v mnohém ohromující! Mimo klasické viníky zdravotních potíží, jako je znečištění chemikáliemi objevili ještě jeden nenápadný jed. Jed o to zákeřnější, že je neviditelný, není cítit a obtížně se měří. Jedná se o trvalé vystavovaní organizmu působení přebytku škodlivých – kladně nabitých iontů.

skodlive_ionty

Prakticky všechny civilizační vymoženosti totiž produkují tyto škodlivé ionty. Automobily, průmyslový smog, umělá vlákna, vysílače, ozónová díra, skleníkový efekt, televize, monitory, zářivky, kopírky, laserové tiskárny ... , všechny tyto vlivy naprosto vychylují zdravou rovnováhu iontů (kterou nacházíme již jen na některých místech v přírodě) v neprospěch našeho zdraví. Např. v kanceláři se hladina pozitivních iontů pohybuje okolo nuly, zatímco v přírodě je to mezi 800 – 50.000 iontů na cm3. A v průměrné domácnosti nebo na městské ulici nejsou hodnoty iontů o moc vyšší než 100 iontů na cm3.

Přitom právě na těchto místech trávíme většinu svého času! Převaha škodlivých – kladně nabitých iontů prokazatelně způsobuje bolesti hlavy, zvýšený krevní tlak, nervozitu, únavu, astma a deprese.
Závěrem si můžeme říci, že negativní (zdravé) ionty pro takové případy působí jako lék!!!

JAK FUNGUJE IONIZÉR? TECHNICKY ŘEČENO:

K čištění vzduchu dochází tak, že částice prašného aerosolu dostávají ionizaci vzduchu elektrický náboj a jsou přitahovány na opačně nabité sběrné desky-kolektory, umístěné uvnitř přístroje. Protože je přistroj zároveň ionizátorem, čistí vzduch i v prostoru kolem přistroje. Zde se uplatňuje čištění vzduchu takto: prachové částice umělou ionizací získávají elektrický náboj a bud se shlukuji a díky větší hmotnosti rychleji sedimentují, nebo se částice polétavého aerosolu o stejném náboji navzájem odpuzuji a uplivají na nejbližších pevných površích, kde svůj náboj ztrácejí.

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem